Beton İstinat Ve Çevre Duvarı‎
Written by bahceduvari

Beton İstinat Ve Çevre Duvarı‎

İstinat Duvarı

Yapılan bir kazının, mevcut bir şevin veya yapılacak bir dolgu alanın desteklenmesinde, toprağın tutulmasında ya da farklı kotta yapıların yapılması gerektiğinde kullanılan mühendislik yapılarıdır. İstinat duvarları doğanın gücüne karşı yapılarımızı ve çalışma alanlarımızı korumak için örülür. Toprağın önüne geçmek için tarih boyunca istinat duvarları yapılmıştır. Zamanla bu duvarlar kendini malzeme açısından geliştirmiştir. Kerpiç duvar, kagir duvar, beton duvar, taş duvar, betonarme duvar, payandalı duvar, kazıklı duvarlar, zemin çivili duvarlar, öngermeli ankrajlı duvarlar gibi eski yöntemlerle bile istinat duvarları örülmüştür. Teknolojinin ilerlemesiyle istinat duvarları Terramesh Sistem, Yeşil Terramesh (yeşil duvar) Sistem, Toprakarme Duvar, ağırlık tipi istinat duvarı Gabion gibi esnek sistemlerle gelişimine devam etmiştir. Birçok farklı yolla biriken toprak engellenmeye çalışılmıştır. İstinat duvarları ayrıca erozyonun önüne geçer.

Çevre Duvarı

Çevre duvarı sitelere yapılan duvar türlerinden biridir. Sitelerin güvenliği ve giriş çıkışlarının kontrol edilmesi için yapılmaktadır. Kötü niyetli ve yabancı kişilerin site içerisine girmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Siteler için örülen çevre duvarları genellikle uzun ve korkuluklu şekilde yapılmaktadır. Hatta bazı sitelerin çevre duvarlarında dikenli veya jiletli tel bile kullanılmaktadır. Bunun sebebi hırsızları caydırmaktır. Çevre duvar fiyatları örülen malzeme, şekil ve uzunluğa göre değişmektedir. Deneyimli ustalarca site mimarisine uygun duvarlar örülmelidir.