Saha Beton Hakkında

Saha betonu, yeni betonun kullanıma hazır olduğu anlamına gelir. Bu uygulama süresine en yakın betondur. Genellikle istenen alana büyük bir mikser ile taşınır ve kullanılır. Projeye bağlı olarak beton kalitesi (C25-C30-C35) belirlenir ve üretilir. Her bir beton tipine farklı bir ad verilmesinin nedeni kalite farkıdır. Kalite, dayanıklı olsun veya olmasın, daha Ankara saha beton fazla yük taşıma kapasitesi ile ölçülür. Tarla betonu, kullanım amacına göre üretilir. Örneğin: bir üniversite kampüs parkı için hazırlandıysa; Bir fabrikaya hazırlanırsa buna göre üretilir.

İki tür beton saha vardır:

Taze Beton – Islak Beton – Karışık Beton – Hazır: Taze beton veya ıslak betona karışık beton denir.

Kuru Beton (Su Dahil): Adından da anlaşılacağı gibi, kuru beton, ana bileşenleri bir enerji santralinde tamamlayarak ve suyun gönderileceği yeri doldurarak oluşan betondur.

Saha Beto Nasıl Uygulanır?

Saha beton uygulamaları toplamda 11 aşamada gerçekleştirilmektedir. Uygulama bölümü aşağıda her aşama için ayrı ayrı ele alınmakla beraber saha beton uygulaması bir işlemdir. Bu süreci bir zincir bağlantı olarak düşünmek önemlidir. Art arda, birbirine bağlı ardışık saha beton Ankara da aşamalardan oluşur. Her adımı en iyi ayrıntıya kadar saymalısınız. Şimdi sizi somut saha uygulama aşamasından geçireceğiz.

Saha Beton aşamaları nelerdir?

İlk hazırlık:

Betonun yapılacağı alanın analizi. Güçlü bir altyapı yoksa, doldurucularla destek sağlanmalıdır. Taban ile beton arasındaki mesafe 20-35 cm arasında olmalıdır. Zemin hazırlığı beton sınıfına göre belirlenmelidir. Beton zemine yerleştirilmeden önce zeminin temiz ve çıkıntısız olması gerekir. Böylece, birinci hazırlık aşaması sona erer ve ikinci aşama başlar.

Temel Kalınlık Tayini

Somut alanda dikkate alınması gereken en önemli noktalar; kalınlık. Belirlenecek olan kalınlığın taşıma kapasitesini de ortaya çıkardığı belirtilmelidir. Örneğin: betondan yapılmış alanlar için park yerleri. Kapasitesini ihmal ederseniz, park alanı çökebilir veya çatlayabilir. Aracın park edeceğini düşünüyorsanız, kalınlığın en az 10-15 cm olması gerekir.

Saha Betonu

Endüstriyel tesisler, depolar, yollar, otoparklar ve diğer tesisler özelliklerine göre farklı kullanım amaçlarına sahiptirler. Beton kalınlığı, betonun cinsi, içerisindeki demir donatı miktarı ve eğimleri dikkate alınarak tasarımı yapılır. Yüzey hazırlığı zemin betonunun cinsine göre değişmektedir. Saha betonu dökmenin aşamaları vardır bunlar: minimum kalınlığın belirlenmesi, şantiye hazırlıkları, malzeme ve işçilik planı, betonun yerleştirilmesi, kürleme işlemleri, kontrol derzleri gibi birçok aşama bulunur. Saha betonu üzerine araç gelecekse veya ağır taşıtlar gelecekse kalınlık ona göre belirlenmelidir. Toprak zemine oturan betonlarda beton altına, beton içindeki su ve ince malzemenin emilmesini önlemek amacıyla polietilen örtü serilmelidir. Sağlam kalıplar kullanılmalıdır. Sabitleme tahtalarının üst seviyesi bitirme seviyesiyle aynı veya biraz altında olmalıdır. Kalıp üst seviyesi bitirme seviyesinde olmalıdır. Saha betonu dökümünde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Döküm yerinin çevresinde, hazır beton donanımlarının çalışmasını engelleyecek araç, demir ve kum yığınları, elektrik ve telefon telleri vb. gibi unsurlar için önlem alınmalı ve rahat bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Pompa ve trans mikserlerin çalışacağı zemin çökme ve kayma tehlikesine karşı yeterli sağlamlıkta olmalıdır.  Bütün kalıp işleri tamamlanmalıdır. Kalıplar sağlam, ışık sızdırmayacak şekilde aralıksız; yüzeyleri düzgün, temiz ve kalıp yağı ile yağlanmış olmalıdır. Kalıp iskelesi sağlam yapılmalıdır. Ayrıca birçok koşulu da vardır. Saha betonları endüstriyel tesisler için profesyonel kişilerce özenle yapılmalıdır.